SHOW, 1998. Programmeret Mac 500 lampe i loop på 15 minutter med indsatte goboer. Foto: Stine Heger.